Demodulacja

Demodulacja – proces  odczytu informacji przekazywanych drogą radiową. Jest to proces odwrotny do modulacji. Podczas modulacji sygnał przekazywany jest za pomocą fali elektro-magnetycznej, najczęściej w postaci fali prostokątnych. W procesie demodulacji odpowiednie urządzenia mierzą amplitudę, szerokość i pozycję układu fali. Dzięki temu proces dekoduje informację zakodowaną podczas modulacji i w zależności od użytego układu przekształca je na dane zrozumiałe dla człowieka, np głos, albo obraz wideo.