AGPS

Asystowany GPS (AGPS lub A-GPS) – technologia wspomagania globalnego systemu pozycjonowania (GPS). Wspomaganie polega na użyciu serwerów operatora sieci telefonii komórkowej (GSM) do skrócenia czasu znajdowania położenia. Usługa niejako podpowiada modułowi GPS, gdzie mniej-więcej się znajduje i jaki fragment nieba przeszukiwać co znacznie zmniejsza czas tak zwanego zimnego startu.

ARW

Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW) – technologia polepszenia czułości dźwięku używana w urządzeniach do nagrywania audio (głównie podsłuchy kwarcowe, dyktafony). Automatyczna regulacja wzmocnienia sprawdza – nawet do kilkadziesiąt razy na sekundę – poziom dźwięku jaki dostaje się do mikrofonu. W zależności od tego czy są to dźwięki ciche, czy głośne urządzenie zmniejsza poziom czułości mikrofonu a […]

Bluetooth

Bluetooth (BT) – zaawansowana technologia komunikacji bezprzewodowej o zasięgu lokalnym. Transmisja pomiędzy różnymi urządzeniami obsługującymi tę technologię możliwa jest zazwyczaj w zasięgu do 100 m. Bluetooth najczęściej stosowany jest w klawiaturach, komputerach, laptopach, telefonach komórkowy, ale także w kamerach, zestawach egzaminacyjnych i podsłuchach.

BT

BT (skrót od Bluetooth)  – zaawansowana technologia komunikacji bezprzewodowej o zasięgu lokalnym. Transmisja pomiędzy różnymi urządzeniami obsługującymi tę technologię możliwa jest zazwyczaj w zasięgu do 100 m. Bluetooth najczęściej stosowany jest w klawiaturach, komputerach, laptopach, telefonach komórkowy, ale także w kamerach, zestawach egzaminacyjnych i podsłuchach.

CCTV

CCTV (Telewizja przemysłowa, ang. closed-circuit television) – scentralizowany system zapisu lub przekazywania na żywo obrazu oraz dźwięku oraz śledzenie zdarzeń. System telewizji przemysłowej składa się zazwyczaj z centralnego rejestratora oraz podłączonych do niego przewodowo i bezprzewodowo kamer. System telewizji przemysłowej stosowany jest zazwyczaj w firmach, sklepach, centrach handlowych i instytucjach, rzadziej w prywatnych domach gdzie lepiej […]

Demodulacja

Demodulacja – proces  odczytu informacji przekazywanych drogą radiową. Jest to proces odwrotny do modulacji. Podczas modulacji sygnał przekazywany jest za pomocą fali elektro-magnetycznej, najczęściej w postaci fali prostokątnych. W procesie demodulacji odpowiednie urządzenia mierzą amplitudę, szerokość i pozycję układu fali. Dzięki temu proces dekoduje informację zakodowaną podczas modulacji i w zależności od użytego układu przekształca je na dane […]

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu (movment detection) – opcja stosowana w kamerach. Pozwala oszczędzać pamięć, a także baterię i nagrywać tylko w momencie gdy przed obiektywem pojawi się ruch. Wyróżniamy trzy typy aktywacji detekcji ruchu. W tańszych kamerach zazwyczaj rejestrator cały czas nagrywa, a procesor sprawdza ile procent ekranu ulega zmianie między kolejnymi klatkami filmu. Jeżeli procent zmian przekroczy […]

GLONASS

GLONASS (z ros. Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema) System pozycjonowanie oparty na rosyjskich satelitach, oparty o bardzo zbliżoną metodę do GPS. System składa się z 24 satelit znajdujących się na wyższej orbicie niż satelity GPS. Większość urządzeń lokalizujących pracuje na sprawdzonym systemie GPS. GLONASS, mimo początkowych sukcesów i lepszej precyzji, nie zawsze jest dostępny, więc ciężej na nim […]

GPS

Global Positioning System (Globalny System Pozycjonowania) – Najczęściej używany system podający pozycję na płaszczyźnie oparty o satelity. Stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obejmuje zasięgiem całą kulę ziemską. Składa się obecnie z 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi. Działanie systemu GPS polega na pomiarze wszystkich czasów jakie docierają z odbiornika do satelity. Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz […]

Heterodyna

Heterodyna (generator lokalny) – specjalny układ elektroniczny, stabilny generator częstotliwości z możliwością regulacji. Jest to jedna z metod uzyskania częstotliwości potrzebnej do nadawania i odbioru informacji droga radiową (modulacja) stosowanych do produkcji podsłuchów radiowych. Podsłuchy stabilizowane heterodyną potrafią zazwyczaj uzyskać stabilność do 0,1 MHz. Jest to wystarczające aby podsłuch niebędący w ruchu przekazywał dźwięk bez […]

Sklep detektywistyczny SpyCenter © Blog detektywistyczny i SpyWiki. SpyCenter - Elektronika Specjalna.