Dowiedz się, jak zdobyć licencję detektywa

Dostęp do zawodu detektywa od 2014 roku jest znacznie łatwiejszy. Jednak mimo ustawy deregulacyjnej, która wtedy weszła w życie, nadal należy spełnić wiele wymogów. Dopiero zdobycie odpowiedniej licencji pozwoli nam na uruchomienie własnej agencji detektywistycznej czy pracę w tym zawodzie jako „freelancer”. Jak to zrobić?

Czysty jak łza

Jako przyszłego detektywa obowiązuje nas Ustawa o usługach detektywistycznych. Musimy zatem mieć minimum 21 lat, średnie lub wyższe wykształcenie oraz obywatelstwo polskie czy innego kraju członkowskiego UE. W naszej sprawie nie może też toczyć się żadne postępowanie karne lub dotyczące spowodowanych umyślnie przestępstw skarbowych.

 

Wykluczone z ubiegania się o licencję detektywa są osoby skazane za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Możemy zapomnieć o zawodzie detektywa także, jeżeli zostaliśmy dyscyplinarnie zwolnieni z pracy w ciągu ostatnich pięciu lat w służbach mundurowych oraz urzędach administracji publicznej. Dotyczy to np. Policji, Straży Granicznej, sądu, wojska czy prokuratury. Musimy również przedstawić pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji.

Przeszkolenie i badania

Aby starać się o licencję należy również odbyć szkolenie z zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Oferty takich szkoleń z łatwością znajdziemy w internecie.

 

Niezbędne będzie badanie psychologiczne i psychiatryczne mające na celu sprawdzić, czy posiadamy zdolność psychiczną do wykonywania wymagającego zawodu detektywa. Dopiero pozytywna opinia lekarza otwiera nam drogę do zdobycia licencji.

Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie licencji detektywa możemy złożyć pisemnie lub elektronicznie. Musimy dołączyć do niego m.in. pisemne oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie, że nie byliśmy skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 

Potwierdzeniem posiadania licencji jest dokument wydany przez komendanta wojewódzkiego Policji. Pozwala on na rozpoczęcie pracy w zawodzie detektywa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *