Dowiedz się, jak zdobyć licencję detektywa

Dostęp do zawodu detektywa od 2014 roku jest znacznie łatwiejszy. Jednak mimo ustawy deregulacyjnej, która wtedy weszła w życie, nadal należy spełnić wiele wymogów. Dopiero zdobycie odpowiedniej licencji pozwoli nam na uruchomienie własnej agencji detektywistycznej czy pracę w tym zawodzie jako „freelancer”. Jak to zrobić?

Czysty jak łza

Jako przyszłego detektywa obowiązuje nas Ustawa o usługach detektywistycznych. Musimy zatem mieć minimum 21 lat, średnie lub wyższe wykształcenie oraz obywatelstwo polskie czy innego kraju członkowskiego UE. W naszej sprawie nie może też toczyć się żadne postępowanie karne lub dotyczące spowodowanych umyślnie przestępstw skarbowych.

 

Wykluczone z ubiegania się o licencję detektywa są osoby skazane za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Możemy zapomnieć o zawodzie detektywa także, jeżeli zostaliśmy dyscyplinarnie zwolnieni z pracy w ciągu ostatnich pięciu lat w służbach mundurowych oraz urzędach administracji publicznej. Dotyczy to np. Policji, Straży Granicznej, sądu, wojska czy prokuratury. Musimy również przedstawić pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji.

Przeszkolenie i badania

Jak zdobyć licencję detektywa?

Aby starać się o licencję należy również odbyć szkolenie z zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Oferty takich szkoleń z łatwością znajdziemy w internecie.

 

Niezbędne będzie badanie psychologiczne i psychiatryczne mające na celu sprawdzić, czy posiadamy zdolność psychiczną do wykonywania wymagającego zawodu detektywa. Dopiero pozytywna opinia lekarza otwiera nam drogę do zdobycia licencji.

Złożenie wniosku

Jak zdobyć licencję detektywa?

Wniosek o wydanie licencji detektywa możemy złożyć pisemnie lub elektronicznie. Musimy dołączyć do niego m.in. pisemne oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie, że nie byliśmy skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 

Potwierdzeniem posiadania licencji jest dokument wydany przez komendanta wojewódzkiego Policji. Pozwala on na rozpoczęcie pracy w zawodzie detektywa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *